Vilkår for salg

 

Ikrafttredelsesdato: 21.3.2024

 

Velkommen til Moomin Arabia-nettbutikken på www.moominarabia.com.

 

Eieren og driveren av denne nettsiden er Fiskars Norway AS. Lørenfaret 1C, 0585 Oslo (postboks 4386, 0402 Oslo), Norge, registreringsnummer 981338537. Fiskars Online Oy Ab er selger (senere “selger” eller “vi”) av produktene som tilbys i Moomin Arabia-nettbutikken på www.moominarabia.com, som det henvises til som “nettbutikken”.

 

Du finner kontaktopplysninger for kundeservice her: info@moominarabia.com.

 

  

 

1. Generelt

Disse vilkårene for salg, sammen med vår personvernerklæring, retningslinjer for informasjonskapsler, vilkår for nettsiden, i tillegg til eventuelle andre vilkår (herunder blant annet kampanjer eller tilbud og spesifikke produktrestriksjoner) og informasjon som kan oppgis til deg (samlet betegnelse “vilkår”), gjelder all bruk av og kjøp som gjøres i vår nettbutikk.

 

VED Å FORETA EN BESTILLING I NETTBUTIKKEN OG KRYSSE AV I AVKRYSSINGSBOKSEN FOR Å GODTA VILKÅRENE I KASSEN, GODTAR DU DISSE VILKÅRENE. Hvis du ikke godtar vilkårene, vil du ikke kunne kjøpe noe i nettbutikken.

 

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i rettighetene når som helst. Vilkårene som gjelder når du bestiller, vil gjelde for deg.

Alle varsler, offentliggjøringer, avtaler og annen kommunikasjon vedrørende din bruk av nettbutikken leveres til deg elektronisk.

Vi har også rett til, uten varsel og uten å bli holdt ansvarlig for kompensasjon, å begrense eller fjerne tilgangen til nettbutikken, fjerne elementer fra nettbutikken for bruk eller begrense bruken av visse funksjoner og tjenester i nettbutikken, delvis eller helt.

Disse vilkårene påvirker ikke dine juridiske rettigheter og kan ikke frafalles eller begrenses ved kontrakt.

 

  

 

2. Bestillinger

Du kan sende inn en bestilling og kjøpe produkter i nettbutikken hvis du tilfredsstiller kravene nedenfor:

  • du er minst 18 år gammel
  • du eier eller er autorisert innehaver av et gyldig kreditt-/debetkort eller andre godkjente betalingsmetoder for å betale for kjøpene dine
  • du godtar å oppgi ditt ekte navn og en korrekt og fullstendig adresse, telefonnummer, e-postadresse, betalingsopplysninger og annen obligatorisk informasjon

Våre shoppingsider veileder deg gjennom trinnene som må gjennomføres for å legge inn enn bestilling hos oss. Vår bestillingsprosess lar deg kontrollere og utbedre eventuelle feil før du sender bestillingen til oss. Ta deg tid til å lese igjennom og sjekke bestillingen ved hvert trinn i bestillingsprosessen.

Bekreftelsestrinnet oppgir de endelige opplysningene om bestillingen din. Etter dette sender vi deg en e-post som bekrefter mottak av bestillingen og detaljer om produktene du har bestilt (“bestillingsbekreftelse”). Merk imidlertid at dette ikke betyr at bestillingen din er godtatt. Godkjennelse av bestillingen og sluttføringen av kontrakten mellom deg og oss finner sted når produktene du har bestilt, sendes fra oss til deg; vi vil da sende deg en e-post som bekrefter at bestillingen er sendt. Vi kan velge å ikke godta bestillingen av en eller annen grunn eller ingen grunn. Hvis vi ikke kan godta bestillingen, informerer vi deg om dette skriftlig og uten å belaste deg for produktet. Dette kan være fordi vi er tomme for produktet på lager, uventede begrensninger på våre ressurser som vi ikke kunne forutse, vi har funnet en feil i prisen eller beskrivelsen av produktet eller fordi vi ikke kan oppfylle en tidsfrist for levering som du har angitt.

Siden produktsortimentet vårt stadig er under utvikling, kan vi ikke garantere at alle produkter som er annonsert i nettbutikken er tilgjengelige. Vi forbeholder oss retten, uten ansvar eller forutgående varsel, å endre, fjerne eller gjøre visse produkter utilgjengelige på grunn av: årsaker knyttet til helse og sikkerhet, produksjonsendringer (f.eks. råmaterialer eller produksjonsteknikker) eller kommersielle årsaker.

Merk at vi kan velge ikke å godta bestillingen din hvis produktene som vises på nettsiden, men ikke er tilgjengelige/på lager. I slike tilfeller tar vi kontakt med deg direkte så snart som mulig.

 

  

3. Priser og betaling

3.1. Priser og andre kostnader

Med unntak av der noe annet er oppgitt, gjelder prisene som vises for produktene i nettbutikken full utsalgspris den fulle prisen på den tiden du bestiller. Disse prisene omfatter merverdiavgift eller andre aktuelle avgifter for EU-medlemsland, Norge eller Storbritannia, der bestillingen gjøres. Beløpet som merverdiavgiften utgjør, vises under kasseprosessen etter at du har oppgitt landet for din faktura- og leveringsadresse. Se avsnitt 3.2 om ekstraavgifter for leveringer utenfor EU.

 

Prisene inkluderer ikke leverings- og ekspedisjonskostnader som blir beregnet og opplyst separat før du sender inn bestillingen.

 

Nettbutikken vår støtter visse valutaer (€, NOK, SEK, GBP). Der vi tar betalt for en bestilling i de valutaene som støttes (€, NOK, SEK, GBP) i nettbutikken, er vi ikke ansvarlig for vekslingskursen som banken belaster kunden eller for ekstra utgifter banken belaster. I tillegg foretas refusjoner i samme valuta som bestillingen ble levert i.

 

Hvis det oppdages en feil i prisen på produktene du har bestilt, tar vi kontakt med deg for å få instrukser fra deg før vi godtar bestillingen. Hvis vi godtar og behandler en bestilling der en prisfeil er åpenbar og umulig å legge merke til og burde med rimelighet vært oppdaget av deg som feilprising, kan vi refundere deg summen du har betalt og kreve retur av varer du har mottatt.

 

Prisene som vises i nettbutikken, gjelder bare nettshopping i denne butikken og vi kan ikke garantere samme priser i våre andre butikker eller i tredjeparters butikker. Vi forbeholder oss retten til å endre priser og betalingsvilkår når som helst og uten varsel. Disse endringene påvirker ikke bestillinger som allerede er sendt inn.

 

 3.2 Ekstraavgifter for leveringer utenfor EU

 

Hvis bestillingen din sendes inn utenfor EU, med unntak av Norge og Storbritannia, skal du betale aktuelle skatter, avgifter og andre kostnader. Du godtar og bekrefter at fullstendig betaling av slike skatter, avgifter og andre kostnader kan være nødvendig for å løse ut de bestilte produktene fra tollen ved ankomst i destinasjonslandet. Selger skal ikke fastslå eller innhente de nevnte skattene, avgiftene eller andre kostnadene.

 

For leveringer utenfor EU, med unntak av Norge og Storbritannia, vises den endelige prisen på produktene på handlekurvsiden. For leveringer utenfor EU er aktuell merverdiavgift 0 %. Den aktuelle prisen på produktene vises på kassesiden før betalingen foretas.

 

3.3. Betalingsmetoder

 

Vi godtar bare visse betalingsmetoder avhengig av landet du faktureres fra. Se Betalingsmetoder.

 

Når du sender inn en bestilling, må du oppgi relevante opplysninger for den valgte betalingsmåten og autorisere betalingen via banken din eller en annen betalingstjenesteleverandør. Når du sender inn en bestilling, krever vi at kortutsteder eller en annen betalingstjenesteleverandør legger inn en betalingsavsetning på kortet ditt eller en annen betalingsmetode. Din valgte betalingsmåte blir endelig belastet når bestillingen sendes. Vi sender ikke de bestilte produktene til seg før kortutsteder eller an annen betalingstjenesteleverandør har autorisert bruken av den valgte betalingsmåte for disse kjøpene.

 

Vi kan bruke tredjepartsleverandører til å behandle betalingen din. I så fall blir du sendt videre til denne tredjepartsleverandørens nettsted. Merk at all behandling av personopplysninger hos en tredjepartsleverandør skal håndteres av denne tredjepartsleverandørens egen personvernerklæring.

 

Merk at vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen din uten forvarsel hvis din valgte betalingsmetode ikke kan belastes.

 

3.4. Kampanjekoder

Kampanjekoder kan brukes bare på nettet og i henhold til de vilkårene som oppgis sammen med koden. Eventuelle kampanjer som gis i form av kampanjekoder eller tilsvarende, kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter og blir ikke brukt på allerede rabatterte produkter eller produkter til spesielle kampanjepriser med mindre noe annet er oppgitt. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller kansellere kampanjen hvis vi finner det nødvendig etter en rimelig vurdering. Der en kampanjekode utstedes til en bestemt person, er retten til den tilknyttede rabatten personlig og kan ikke overdras til andre. Kampanjekoder som distribueres eller spres uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra oss, er ikke gyldig i bruk og kan avvises eller kanselleres.

 

4. Leveringer

Vi leverer bare til landene som er oppgitt i Sending og levering. Produktene blir sendt til leveringsadressen eller hentepunktets adresse som du oppgir i bestillingen og som står oppgitt i bestillingsbekreftelsen.

Du godtar at vi kan levere produktene hver for seg hvis noen av produktene du bestilte er midlertidig utilgjengelige. Du blir ikke belastet ytterligere for ekstra leveringskostnader. De anslåtte leveringsdatoene er oppgitt i bestillingsbekreftelsen.

Eierskapet til produktene du har bestilt i nettbutikken, overdras til deg når din valgte betalingsmetode blir belastet. Risikoen for produktene blir overført til deg ved levering, gitt at vi har mottatt full betaling for produktene.

Vi oppfordrer deg til å undersøke leveransen og de mottatte produktene så snart som mulig etter levering, og sjekke at den leverte bestillingen er komplett og at produktene er i god stand. Hvis produktene er blitt skadet under transport eller leveringen er ufullstendig, kan du ta kontakt med kundeservice på e-post: info@moominarabia.com.

Vi er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering hvis leveringen eller leveringsforsinkelsen er forårsaket av forhold utenfor vår kontroll (dvs. force majeure). Vi tar alle rimelige forholdsregler for å hindre og begrense forsinkelsen forårsaket av slike tilfeller. Hvis en betydelig forsinkelse mot formodning skulle inntreffe, har du rett til å kansellere bestillingen uten ekstra kostnader.

Hvis vi derimot av en eller annen grunn ikke kan levere bestillingen din innen tretti (30) dager fra bestillingen sendes inn, informerer vi deg så snart som mulig og du vil ha rett til full refusjon til den betalingsmetoden du har brukt.

  

 

5. Kansellering av bestillingen, returer og refusjoner

Merk at vi bare behandler returer, erstatninger og refusjoner for produkter som er kjøpt i denne nettbutikken. Hvis du kjøpte produktene våre fra en annen nettbutikk eller distribusjonskanal, følger du den aktuelle selgerens retningslinjer for retur. Hvis du vil vite mer om returer, kan du se delen Returer og refusjoner i Vanlige spørsmål.

 

5.1. Kansellering og retur av bestillingen

 

For alle produkter som er bestilt fra nettbutikken har du rett til å retur og refusjon i løpet av en periode som er oppgitt i Returer og refusjoner. Følg returinstruksene du mottok sammen med produktet eller se her for Instrukser om retur.

 

Alle produkter skal returneres ubrukt og i originalemballasjen. For å sørge for at returen blir behandlet korrekt og så raskt som mulig, må du bruke returetikettene vi gir deg.

 

Så langt det er tillatt innenfor lovverket kommer vi til å redusere refusjonen slik at den gjenspeiler eventuell reduksjon i produktenes verdi, hvis dette ble forårsaket av at du har håndtert dem på en måte som ikke vil være tillatt i en vanlig butikk.

 

Hvis du returnerer bestillingen din, blir de opprinnelige leveringskostnadene refundert til deg, bortsett fra i disse situasjonene:

• alle produktene i bestillingen ikke blir returnert (du beholder noen av de bestilte produktene) eller

• returen ikke ble gjort i henhold til instruksene for returer

 

Merk at vi ikke refunderer kostnadene ved returforsendelser med mindre det er snakk om defekte produkter eller en feilaktig levering (se nedenfor, avsnitt 5.2). I andre tilfeller blir en refusjon av kostnadene ved en returforsendelse foretatt bare hvis det kreves av aktuell lovgivning eller noe annet er oppgitt av oss i avsnittet Returer og refusjoner i Vanlige spørsmål.[kobling til denne delen av Vanlige spørsmål]

 

Merk at for alle returer av bestillinger som er foretatt utenfor EU, blir bare prisen som er betalt i nettbutikken refundert, og selger blir ikke refundert eventuelle skatter, avgifter eller andre kostnader som påløper bestillingen av ditt bostedsland, tollvesen eller myndigheter.

 

5.2 Retur av defekte produkter og returer på grunn av feilaktige leveringer

 

Det er din juridiske rettighet å forvente å motta varer som samsvarer med produktets beskrivelse, angitte brukshensikt og som holder minst tilfredsstillende kvalitet. Vi må tilby deg varer som tilsvarer dine juridiske rettigheter, som angitt ovenfor. Hvis produktene ikke samsvarer med disse, kan produktene regnes som defekte.

 

Hvis produktet/produktene som leveres til deg, er defekte eller ikke er varene du bestilte, må du ta kontakt med kundeservice. Merk at du må gi oss tydelige bildebevis på den påståtte feilen eller skaden.

 

Når produktene er blitt skadet under transport, på annen måte er defekte eller ikke varene du bestilte, ordner kundeservice med en erstatning eller refusjon av dette/disse produktet/produktene. Erstatning er bare mulig hvis vi har varen på lager, ellers mottar du en refusjon.

 

Merk at vi bare refunderer kostnadene ved returfrakt som du har betalt, men etter loven vil den maksimale refusjonen være leveringskostnadene med den rimeligste leveringsmåten vil tilbyr, med mindre noe annet er skriftlig bekreftet av oss.

 

5.3 Vår rett til å kansellere bestillingen din

Vi har rett til å kansellere kontrakten med deg hvis din valgte betalingsmetode ikke kan belastes eller hvis vi ikke kan levere de bestilte produktene til deg av årsaker som avhenger av deg.

 

6. Personopplysninger

All bruk av dine personopplysninger i nettbutikken styres av personvernerklæringen vår. Les mer om personvernerklæringen vår her.

 

7. Ansvarsbegrensning

 

Alle bilder, størrelser og mål, i tillegg til innhold og informasjon, er omtrentlige og tilbys i nettbutikken “som de er”. Selv om vi prøver å sørge for at all produktinformasjon, f.eks. størrelser og mål, er nøyaktig, omfattende og oppdatert på nettbutikken til enhver tid, kan det være små toleranser på opptil 2 % i størrelser og mål. Merk at de faktiske fargene du ser, kan variere ut fra enheten du bruker.

 

Bortsett fra juridisk ansvar som vi ikke kan ekskludere i lovgivningen (f.eks. dødsfall eller personskade) eller som fremstår under gjeldende lovgivning knyttet til vern av dine personopplysninger, er vi ikke juridisk ansvarlig for noen tap som:

 

  • ikke kunne forutses av deg og oss da kontrakten ble inngått (f.eks. tekniske problemer)
  • ikke ble forårsaket av noe brudd fra vår side
  • er forretningstap
  • er tap for ikke-forbrukere

 

 

 

8. Endringer i disse vilkårene og vilkårenes uavhengighet

Alle endringer som foretas i disse salgsvilkårene skal være gyldige fra ikrafttredelsesdatoen, som angitt først i disse salgsvilkårene.

 

Hvis noen av bestemmelsene i vilkårene viser seg å være ugyldige, ulovlige eller umulige å håndheve, skal den bestemmelsen håndheves så langt det tillates etter den aktuelle loven. Dette skal ikke påvirke eller svekke gyldigheten, lovligheten og tvangskraften i de gjenværende bestemmelsene.

 

9. Anvendelig rett og alminnelig verneting

 

Vilkårene skal gjelde og tolkes i henhold til lovverket i landet det selger er etablert. Domstolene i det landet og den byen der selger er etablert, har ikke-eksklusiv jurisdiksjon i forbindelse med disse vilkårene.

 

Som forbruker har du nytte av alle obligatoriske bestemmelser etter loven i landet du bor i. Ingenting i vilkårene påvirker dine rettigheter som forbruker til å benytte deg av slike obligatoriske bestemmelser i lokal lovgivning.

 

Vi prøver å løse eventuelle tvister direkte med deg. Hvis du og vi ikke kan løse en disputt ved hjelp av vår interne håndtering av klage, kan du bruke den nettbaserte klageportalen (ODR) til å løse tvisten med oss. Du finner mer informasjon på nettsiden “Your Europe”: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

You’re currently shopping in:
Flag Placeholder Norway
Bli den første som får vite om våre spennende nylanseringer, kolleksjoner i begrenset opplag og motta jevnlige morsomheter fra Mummidalen.
icon_intime.svg
Gratis levering

Gratis levering for bestillinger over kr 1800

icon_intransit.svg
Gratis retur

Gratis retur i 14 dager

icon_intime.svg
Rask levering

Rask levering på 2–8 arbetsdager