Vilkår for bruk

 

Gyldig fra: 21.3.2024

 

Takk for din interesse for merkene og produktene våre. Les disse vilkårene for bruk («vilkår») nøye før du går til et av Fiskars-gruppens internettsteder («nettsteder»). Nettstedene er publisert og vedlikeholdes av Fiskars Finland Oy Ab eller dets gruppeselskaper (samlet kalt «Fiskars»). Ved å besøke nettstedene bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt vilkårene og alle relaterte dokumenter. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke besøke nettstedene.

 

1. Immaterielle rettigheter

Innholdet på nettstedene (inkludert tekst, bilder og audiovisuelle elementer) er i sin helhet eiendom som tilhører Fiskars eller våre innholdsleverandører i henhold til relevante lover og traktater om opphavsrett. Med enerett. Reproduksjon, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i noen form uten skriftlig tillatelse fra Fiskars er forbudt, bortsett fra unntakene nevnt i disse vilkårene.

 

Moomin Arabia-logoen, selskapssymbolet innlemmet i denne samt registrerte og uregistrerte varemerker, merkenavn, produktnavn og andre mulige immaterielle rettigheter og eiendeler (individuelt og samlet kalt «merker») tilhører Fiskars. Tilgang til nettstedene kan ikke indirekte eller på annen måte tolkes som overføring av lisens eller andre rettigheter til å bruke disse merkene uten skriftlig forhåndssamtykke fra Fiskars. Misbruk av merkene som vises på nettstedene, er strengt forbudt.

 

Fiskars gir deg en begrenset lisens til å besøke og gjøre personlig bruk av nettstedene og tillater at du lagrer utdrag fra nettstedene på enheten din eller skriver dem ut, men kun for privat bruk. Innholdet på nettstedene kan kun brukes til informasjon og på en slik måte at det ikke skader omdømmet til Fiskars, dets merker eller produkter. Informasjon oppgitt på nettstedene må ikke endres uten skriftlig tillatelse fra Fiskars. Individuelle dokumenter på nettstedene kan være underlagt ytterligere vilkår angitt i disse dokumentene. Du må ikke overføre materialene til en annen person med mindre du varsler vedkommende om, og denne godtar, forpliktelsene som oppstår under disse vilkårene. Du må heller ikke endre eller slette merknader om immaterielle rettigheter, opphavsrett eller lignende fra materialer lastet ned fra nettstedene. I tillegg er det ikke tillatt med automatisert gjennomgang av og innsamling fra arkiver og databaser på nettstedene med det formål å lagre, dele eller bruke kommersielt.

 

Enhver uautorisert bruk avslutter din begrensede lisens, og Fiskars kan tilbakekalle denne begrensede lisensen når som helst og uansett grunn, eller uten grunn. Ved brudd på disse vilkårene forbeholder Fiskars seg retten til å søke alle rettsmidler som er tilgjengelige ved lov og sedvane. Fiskars forbeholder seg retten til etter eget skjønn å nekte hvem som helst tilgang til nettstedene, når som helst og uansett grunn, eller uten grunn, inkludert brudd på disse vilkårene. Vær også oppmerksom på at Fiskars vil aktivt håndheve sine immaterielle rettigheter så langt loven tillater, inkludert å søke sivile rettsmidler og straffeforfølgelse.

 

Din legitime bruk av nettstedene og disses innhold i henhold til generell lov forblir upåvirket av det foregående.

 

2. Brukerens garantier

Du garanterer at du vil bruke nettstedene i samsvar med disse vilkårene, inkludert lovene og bestemmelsene i disse vilkårene, og å overholde alle eksisterende og fremtidige retningslinjer og regler på nettstedene. Du samtykker i at du ikke vil (1) bruke nettstedene til å sende søppelpost eller uoppfordret kommunikasjon, (2) utgi deg for å være Fiskars eller noen andre, (3) forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen av innhold sendt via nettstedene, (4) gi en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet, (5) opptre på en måte som negativt påvirker andre brukeres mulighet til å bruke nettstedene, (6) delta i aktiviteter som bryter gjeldende lover, (7) legge ut eller sende materiale som på noen måte krenker andres rettigheter, eller som er ulovlig, fornærmende, ærekrenkende, vulgært eller på annen måte støtende, eller som inneholder reklame eller henvendelser angående produkter eller tjenester, eller (8) samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere med mindre dette er spesifikt autorisert av slike brukere. Hvis du ikke overholder det ovennevnte, kan du ikke bruke nettstedene. Fiskars forbeholder seg alle sine juridiske rettigheter angående slik manglende overholdelse, inkludert å rapportere deg til politiet eller annet rettshåndhevende organ, utstede en advarsel eller gå til rettssak mot deg og innkreve alle kostnader vi pådrar oss som resultat av dette.

 

3. Garantifritak

 

Selv om vi er nøye med å sikre at informasjonen på nettstedene er korrekt og at de er tilgjengelige, leveres innholdet som «som det er» og «som tilgjengelig». Fiskars gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller underforstått, for tilgjengeligheten, riktigheten, nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i informasjonen du finner på nettstedene eller som er tilgjengelig gjennom dem. Selv om Moomin Arabia gjør sitt beste for å vise korrekte farger på produktene på nettstedene, er fargene du faktisk ser, avhengig av skjermen din, og Fiskars kan ikke garantere at fargene på skjermen din er riktige. Eventuelle kontraktsmessige krav du måtte ha for mangler, forblir upåvirket.

 

Fiskars garanterer ikke at nettstedene, serveren som gjør dem tilgjengelige eller epost sendt fra Fiskars, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Fiskars forbeholder seg retten til å endre nettstedene eller tilbakekalle tilgang til dem når som helst uten egen kunngjøring.

 

Med mindre det er forbudt ved lov, vil Fiskars under ingen omstendigheter være ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle skader eller følgeskader, tap, utgifter eller tap av inntekter relatert til at du (i) har brukt nettstedene eller nettsteder koblet til dem, (ii) ikke har vært i stand til å få tilgang til informasjonen på nettstedene eller (iii) har brukt eller prøvd å bruke informasjon på nettstedene, selv om Fiskars er blitt varslet om muligheten for slike skader. Videre skal Fiskars heller ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader knyttet til avbrudd, utelatelse, forstyrrelse, defekt, forsinkelse i drift eller overføring, datavirus eller linje- eller systemsvikt, selv om Fiskars eller deres representanter blir varslet om slike skader, tap eller utgifter. Fiskars ansvar, om noe, er begrenset til og skal ikke overstige det som er pålagt av relevante lover.

 

4. Lenker og deling

Fiskars påtar seg ikke noe ansvar for materiale eid, skapt eller publisert av tredjeparter som det er en lenke til på nettstedene. Når du oppretter en lenke til en tredjeparts nettsted, må du gjennomgå og godta et slikt nettsteds eventuelle vilkår for bruk, før du bruker det. En lenke til et nettsted som ikke tilhører Fiskars, betyr ikke at Fiskars støtter nettstedet eller produktene eller tjenestene som nevnes på det.

 

Når du sender materiale til Fiskars, f.eks. via e-post, på sosiale medier eller via nettstedene, godtar du følgende vilkår:

 

1. Du gjør materialet tilgjengelig, vel vitende om at vi kan publisere det.

2. Du garanterer at materialet ikke inneholder noen elementer som er ulovlig eller på annen måte upassende for publisering. Du garanterer videre at du ikke skal gi informasjon eller materialer til Fiskars som er ærekrenkende, truende, uanstendig, trakasserende eller på annen måte ulovlig i henhold til gjeldende lov.

3. Du bekrefter at materialet er ditt eget eller at du har ubegrensede rettigheter til å gi det til oss, og at vi kan publisere materialet og/eller innlemme det eller deler av det i våre produkter uten ansvar for å betale kompensasjon.

4. Før du sender materialet, tar du rimelige forholdsregler for å finne og fjerne eventuelle virus eller andre kontaminerende eller ødeleggende funksjoner.

5. Du godtar å kompensere Fiskars for eventuelle skader hvis en tredjepart skulle aksjonere mot oss som følge av materiale du har sendt.

6. Du godtar å ikke stille krav på grunnlag av materialet du sender eller aksjonere mot oss som følge av materialet du har sendt. Fiskars sjekker ikke innholdet i materiale sendt av brukerne av nettstedene og er ikke ansvarlig for dette materialet. Fiskars kan etter eget skjønn og når som helst fjerne materiale sendt av brukere, fra nettstedene.

7. Ved å gi slik informasjon eller materiale til Fiskars, tildeler og overfører du alle immaterielle rettigheter til slik informasjon og materiale til Fiskars, og Fiskars kan derfor fritt bruke, reprodusere, vise, fremføre offentlig, sende, distribuere, endre, tildele og lisensiere slik informasjon og materiale. Videre godtar du at Fiskars står fritt til å bruke enhver idé, ethvert konsept eller know-how som du eller personer som opptrer på dine vegne, gir til Fiskars.

Fiskars forbeholder seg retten til etter eget skjønn å fjerne informasjon gitt av deg, fra nettstedene.

 

 

5. Skadesløshet

 

Du godtar å holde Fiskars, deres ledere, styremedlemmer, aksjonærer, rettsforgjengere, rettsetterfølgere, ansatte, agenter, datterselskaper og tilknyttede selskaper skadesløse fra ethvert krav, tap, erstatningsansvar og utgifter (inkludert advokathonorar) som fremsettes mot Fiskars av en tredjepart på grunn av eller som oppstår i forbindelse med din bruk av nettstedene.

 

6. Personvern

Ved å bruke nettstedene godtar du at personopplysningene dine brukes i henhold til Fiskars aktuelle personvernerklæring, som du finner på Fiskars-gruppens personvernside.

 

7. Eksterne lenker til nettstedene våre

Lenking til nettstedene våre er kun tillatt med vårt skriftlige forhåndssamtykke. Vi forbeholder oss retten til å ta beslutning om samtykke og tilbakekalle det når som helst etter eget skjønn. Vår rett til å ikke tillate en lenke som er plassert på et upassende sted eller som på noen måte er skadelig for oss, forblir upåvirket.

 

8. Endringer i disse vilkårene

Fiskars forbeholder seg retten til etter eget skjønn å endre, tilføye eller fjerne deler av disse vilkårene når som helst. Alle slike endringer trer i kraft umiddelbart når de blir plassert på nettstedene og gjelder all fremtidig bruk av nettstedene. Når vi gjør slike endringer, oppdaterer vi «gyldig fra»-datoen øverst i vilkårene, så sørg for å ta en titt her med jevne mellomrom.

 

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 91
Finland

You’re currently shopping in:
Flag Placeholder Norway
Bli den første som får vite om våre spennende nylanseringer, kolleksjoner i begrenset opplag og motta jevnlige morsomheter fra Mummidalen.
icon_intime.svg
Gratis levering

Gratis levering for bestillinger over kr 1800

icon_intransit.svg
Gratis retur

Gratis retur i 14 dager

icon_intime.svg
Rask levering

Rask levering på 2–8 arbetsdager