Försäljningsvillkor

 

Ikraftträdandedatum 22.2.2024

 

Välkommen till Moomin Arabias webbshop på www.moominarabia.com.

Ägaren och operatören av denna webbplats och webbshop är Fiskars Sweden Ab, Kungsbroplan 3, 112 27 Stockholm, Sweden,  företags- och organisationsnummer 556286047701.  Fiskars Sweden Ab är säljaren (hädanefter “säljare” eller “vi”) av produkterna i Moomin Arabias webbshop, på adressen www.moominarabia.com, kallad “webbshop”.

Här hittar du kontaktinformation till vår kundtjänst: info@moominarabia.com
 

1.  Allmänt

Dessa försäljningsvillkor tillsammans med vår sekretesspolicy, vår cookiepolicy, våra webbplatsvillkor, såväl eventuella ytterligare villkor (inklusive men ej begränsat till kampanjer eller erbjudanden och specifika produktbegränsningar) och information som kan tillhandahållas dig (samlingsbegrepp “villkor”) är tillämpliga på alla köp som görs i vår webbshop.

GENOM ATT GÖRA EN BESTÄLLNING I WEBBSHOPEN OCH GENOM ATT KLICKA I VILLKORSRUTAN I KASSAN, GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR. Du måste acceptera villkoren för att kunna genomföra ett köp i webbshoppen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Dessa villkor gäller från den tidpunkt som beställningen är gjord.

Alla meddelanden, sekretessuppgifter, avtal och annan kommunikation som rör din användning av webbshoppen kommer du att motta elektroniskt.

Vi förbehåller oss rätten att, utan förvarning och utan ersättningsskyldighet, begränsa eller dra tillbaka åtkomst till webbshoppen, stänga av användningen av vissa delar av webbshoppen eller begränsa vissa funktioner och tjänster i webbshoppen, helt eller delvis.

Dessa villkor påverkar inte dina juridiska rättigheter som kan avsägas eller begränsas genom avtal.

 

2. Beställningar

Du kan göra beställningar och köpa Produkter i Webbutiken om du uppfyller samtliga följande villkor:

  • Du är minst arton (18) år gammal.
  • Du innehar eller är auktoriserad användare av ett giltigt konto-/kreditkort eller annan accepterad betalningsmetod för att betala för dina köp.
  • Du accepterar att ange ditt riktiga namn, din korrekta och fullständiga adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, din betalningsinformation och all övrig nödvändig information.

Vår webbutik guidar dig genom de nödvändiga stegen i samband med att du gör en beställning. Du har möjlighet att kontrollera och åtgärda eventuella fel innan du skickar din beställning till oss. Läs gärna igenom och kontrollera din beställning på varje sida i beställningsprocessen.

Den slutliga informationen om din beställning visas i samband med att du bekräftar din beställning. Vi skickar sedan ett e-postmeddelande där vi bekräftar att vi har tagit emot din beställning, tillsammans med en detaljerad lista över de produkter du har beställt (”Beställningsbekräftelsen”). Observera att detta inte innebär att vi har accepterat din beställning. Accepterandet av din beställning och slutförandet av avtalet mellan oss sker när vi skickar de beställda produkterna till dig. Vi skickar samtidigt ett e-postmeddelande med en leveransbekräftelse till dig. Vi kan, oavsett orsak, välja att inte acceptera en beställning. Om vi inte kan acceptera din beställning skickar vi ett skriftigt meddelande angående detta och debiterar dig inte för produkten. Detta kan inträffa till följd av att produkten har tagit slut i vårt lager, oväntade begränsningar av våra resurser som vi inte rimligen kunnat förutse, att vi har upptäckt ett fel avseende produktens pris eller beskrivning, eller på grund av att vi inte kan uppfylla ett angivet senaste leveransdatum.

Vi kan, eftersom vårt produktsortiment är under ständig utveckling, aldrig garantera tillgängligheten för någon av produkterna i vår webbutik. Vi förbehåller oss rätten att, utan något ansvar eller föregående meddelande, ändra, sluta sälja eller inte längre göra vissa produkter tillgängliga till följd av orsaker relaterade till hälsa och säkerhet, förändringar i produktionen (avseende råmaterial, produktionstekniker m.m.) eller kommersiella orsaker.

Observera att vi kan välja att inte acceptera din beställning av produkter som visas på webbplatsen, men inte finns tillgängliga eller i lager. Om detta inträffar kontaktar vi dig direkt, så snart som möjligt.

 

3. Priser och betalning
3.1.  Priser och andra avgifter

Om inget annat anges utgör de priser som visas för produkterna i webbutiken det normala återförsäljningspriset för själva produkten som gäller vid tidpunkten för beställningen. Dessa priser inkluderar moms och andra tillämpliga skatter i det land beställningen görs i (ett EU-land, Norge eller Storbritannien). Momsbeloppet visas i kassan efter att du har angett landet för din fakturerings- och leveransadress. Ytterligare information finns i 3.2 Ytterligare avgifter för leveranser till länder utanför EU.

Priserna inkluderar inte frakt- och hanteringsavgifter. Dessa avgifter beräknas och visas separat innan du slutför beställningen.

Vår webbutik har endast stöd för vissa valutor (EUR, NOX, SEK, GBP). Vi ansvarar inte för variationer i växelkurser, eventuella bankavgifter och övriga avgifter när du betalar för en beställning med någon av de valutor som stöds (EUR, NOX, SEK, GBP) i vår webbutik. Eventuella återbetalningar görs i samma valuta som beställningen betalades i.

Om vi upptäcker ett fel i priset för en eller flera av de produkter du har beställt kontaktar vi dig och inväntar ditt beslut innan vi accepterar din beställning. Om vi accepterar och behandlar en beställning där priset för en eller flera produkter uppenbart och otvetydigt är felaktigt och du borde ha insett detta kan vi betala tillbaka det belopp du har betalt och kräva att du returnerar de aktuella produkterna till oss.

De priser som visas i webbutiken gäller endast för onlinehandel i denna webbutiken. Vi garanterar inte att samma priser gäller i våra övriga butiker eller hos fristående återförsäljare. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra priser och betalningsvillkor. Dessa förändringar påverkar inte redan gjorda beställningar.
 

3.2 Ytterligare avgifter för leveranser till länder utanför EU

Om du gör en beställning från ett land utanför EU, med undantag för Norge eller Storbritannien, kan du bli skyldig att betala tull, importavgifter, skatter och andra avgifter. Du är införstådd med att du kan behöva betala hela de tull-, skatt- eller avgiftsbelopp som krävs för att tullmyndigheten i ditt land ska vidarebefordra de beställda produkterna till dig efter ankomst i destinationslandet. Det är inte säljaren som beslutar om eller debiterar ovan nämnda tull-, skatt- eller avgiftsbelopp.

För leveranser utanför EU, med undantag för Norge och Storbritannien, visas produkternas slutliga priser på varukorgssidan. Momssatsen för samtliga leveranser till länder utanför EU är 0 procent. De aktuella produktpriserna visas i kassan innan du betalar.

 

3.3 Betalningssätt

Vi accepterar endast vissa betalningssätt. Dessa varierar beroende på vilket land du beställer från. Se informationen om Betalningssätt.

När du gör en beställning måste du tillhandahålla all relevant betalningsinformation för ditt valda betalningssätt och godkänna betalningen via din bank eller en annan leverantör av betalningstjänster. Om inget annat anges under Betalningar kräver vi att din kortutgivare eller en annan leverantör av betalningstjänster reserverar det aktuella köpbeloppet på ditt kreditkort eller ditt valda betalningssätt. Ditt valda betalningssätt debiteras slutligen när din beställning skickas. Vi skickar inte dina beställda Produkter förrän din kortutgivare eller leverantör av betalningstjänster har godkänt användningen av ditt valda betalningssätt för dessa köp. Observera att betalningar som görs online via en Internetbank (i de fall då det här alternativet är tillgängligt) debiteras omedelbart.

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att behandla din betalning. I sådana fall dirigeras du om till den relevanta tredjepartsleverantörens webbplats. Observera att alla betalningar som behandlas av tredjepartsleverantörer omfattas av respektive leverantörs egen sekretesspolicy.

Observera att vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning utan föregående meddelande om ditt valda betalningssätt inte kan debiteras.

 

3.4 Kampanjkoder

Kampanjkoder kan endast användas online och enligt de villkor som fastställts för respektive kod. Kampanjerbjudanden i form av kampanjkoder och liknande kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. De kan inte heller användas vid köp av produkter som säljs till rabatterade priser eller specialpriser, såvida inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten att avbryta kampanjer om vi efter rimligt övervägande anser att detta är nödvändigt. När en kampanjkod har utfärdats till en specifik person gäller rätten att utnyttja den tillhörande rabatten endast den tilltänkta mottagaren och kan inte överföras till någon annan person. Kampanjkoder som distribuerats eller cirkuleras utan vårt föregående skriftliga godkännande är ogiltiga och kan nekas eller återkallas.

 

4. Leverans

Vi levererar endast till de länder som anges i Leveranser och returer. Produkterna skickas till den leveransadress eller det hämtningsställe du angett i samband med beställningen och som visas i beställningsbekräftelsen.

Du godkänner att vi kan dela upp en leverans av Produkterna i flera delleveranser om någon av de Produkter du beställt tillfälligt är slut i vårt lager. Du debiteras i sådana fall inga extra fraktkostnader. De uppskattade leveransdatumen anges i beställningsbekräftelsen.

Äganderätten till de produkter du har beställt på den här webbplatsen övergår till dig vid den tidpunkt då ditt valda betalningssätt debiteras. Risken för produkterna övergår till dig i samband med leveransen, under förutsättning att vi har erhållit full betalning för produkterna.

Vi rekommenderar att du undersöker det levererade paketet och de mottagna Produkterna så snart som möjligt efter leveransen och kontrollerar att den levererade beställningen är komplett och att produkterna är felfria. Kontakta vår kundtjänst om någon av Produkterna har skadats eller den levererade beställningen inte är komplett.

Vi kan inte hållas ansvariga för förseningar eller misslyckanden att leverera Produkterna om förseningen eller misslyckandet att leverera beror på externa händelser utom rimlig kontroll (d.v.s. force majeure). Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra och minimera de förseningar som orsakas av sådana omständigheter. Om en kraftig försening mot förmodan skulle inträffa kan du avbeställa Produkterna utan att behöva betala några extra kostnader.

Om vi av någon anledning inte kan leverera dina Produkter inom trettio (30) dagar efter att du har gjort beställningen informerar vi dig om detta så snabbt som möjligt. Du blir då berättigad till en full återbetalning till det betalningssätt du använde.

 

5. Avbeställningar, returer och återbetalningar

Observera att vi endast behandlar returer, ersättningar och återbetalningar för Produkter som har köpts i den här Webbutiken. Om du har köpt våra produkter från en annan webbutik eller via en annan distributionskanal följer du den aktuella återförsäljarens returpolicy. Återbetalningar görs alltid till det kontokort som användes vid det ursprungliga köpet, såvida inte annat skriftligen har avtalats. Du kan hitta mer information om returer och återbetalningar i avsnittet Returer och återbetalningar.

 

5.1 Avbeställning och retur av din beställning

Du har rätt att ångra ditt köp av Produkter från Webbutiken under den period som anges i Leveranser och returer, returnera Produkterna och få en återbetalning för ditt köp. Följ de returanvisningar som medföljer produkterna eller finns under Anvisningar för retur av produkter.

Samtliga produkter måste returneras i oanvänt skick och i sina originalförpackningar. Använd de returetiketter vi tillhandahåller för att försäkra dig om att dina returnerade produkter hanteras korrekt och så snabbt som möjligt.

Vi kan minska återbetalningen, i den utsträckning tillämpliga lagar medger detta, med ett belopp som motsvarar eventuella minskningar av produkternas värde om detta har orsakats av dig på ett sätt som inte hade godkänts vid retur till en butik.

Om du returnerar din beställning återbetalar vi de ursprungliga fraktkostnaderna med undantag för följande situationer:

  • I de fall då inte samtliga Produkter i en beställning returneras (d.v.s. om du behåller någon eller några av de beställda Produkterna).
  • Returen inte gjordes enligt returanvisningarna.

Observera att vi inte återbetalar fraktkostnaderna för returen av Produkterna med undantag för om du har fått defekta produkter eller felaktiga leveranser (se 5.2 nedan). I övrigt återbetalar vi endast fraktkostnaderna för returen av Produkterna om detta krävs enligt tillämpliga lagar eller i de fall vi själva har angett detta i våra anvisningar om Leveranser och returer.

Observera att vi endast återbetalar det belopp du betalade i Webbutiken för beställningar som skickats till länder utanför EU. Säljaren återbetalar inte skatter, moms eller några andra avgifter som ditt land, tullen eller myndigheterna har ålagt beställningen.

 

5.2 Returer av defekta Produkter och returer av felaktiga leveranser

Det är din lagliga rätt att förvänta dig att få produkter som överensstämmer med produktbeskrivningen, kan användas för sitt angivna ändamål och är av fullgod kvalitet. Vi måste tillhandahålla produkter som uppfyller dina lagstadgade rättigheter enligt ovan. Om Produkterna inte har dessa utlovade egenskaper kan Produkterna anses vara defekta.

Om den eller de Produkter som levererats till dig är defekta eller inte är de produkter du beställt ber vi dig kontakta vår kundtjänst. Observera att vi kommer att begära att du tillhandahåller tydliga fotografier som visar felet eller skadan.

Om en eller flera Produkter har skadats under transporten, är defekta på något annat sätt eller inte är de produkter du beställt hjälper vår kundtjänst dig genom att ordna ett utbyte av eller en återbetalning för dessa Produkter. Vi kan dock endast skicka ersättningsprodukter om dessa finns i lager. Om Produkterna inte finns i lager gör vi en återbetalning.

Observera att vi endast återbetalar de kostnader du har betalt för att returnera Produkterna. Återbetalningen begränsas dock, enligt vad som tillåts enligt tillämpliga lagar, till kostnaden för det minst dyra fraktsätt vi erbjuder, om inget annat uttryckligen har bekräftats skriftligen av oss.

 

5.3 Vår rätt att annullera din beställning

Vi har rätt att annullera avtalet med dig om vi inte lyckas debitera ditt valda betalningssätt eller om vi, på grund av orsaker som beror på dig, inte lyckas leverera de Produkter du har beställt.

 

6. Personuppgifter

All användning av personuppgifter i webbshoppen styrs av vår sekretesspolicy. Läs mer om vår integritetspolicy här.

 

7. Ansvarsfriskrivning

Alla bilder, storlekar och mått, samt innehåll och information, är ungefärliga och erbjuds i webbshoppen i befintligt skick. Vi försöker alltid säkerställa att all produktinformation, såsom storlekar och mått, är korrekta, fullständiga och uppdaterade i webbshoppen. Det kan förekomma små avvikelser på upp till 2 % på storlekar och mått. Notera att färgerna du ser kan variera beroende på vilken enhet du använder.

Förutom eventuellt juridiskt ansvar som vi inte kan utesluta i lag (såsom dödsfall eller personskada), eller som uppstår under tillämpliga lagar som handlar om skyddande av personlig information, är vi inte juridiskt ansvariga för eventuella förluster som:

  • inte kunde förutses av dig eller oss när kontraktet skapades (ex. tekniska fel),
  • inte orsakades på grund av något brott från vår sida,
  • är affärsförluster, samt
  • är förluster för icke-konsumenter.

 

8.    Förändringar i dessa villkor och särskiljande

Alla ändringar i dessa försäljningsvillkor kommer träda i kraft på ikraftträdandedatumet, som uppges i början av dessa försäljningsvillkor.

Om någon bestämmelse i villkoren anses vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att genomföra, ska bestämmelsen upprätthållas i den utsträckning som tillåts av respektive tillämplig lag. Detta påverkar eller försämrar inte giltigheten, lagligheten och verkställandet av de kvarvarande bestämmelserna.

 

9.    Tillämplig lag och ort för jurisdiktion

Villkoren ska styras och tolkas i enlighet med lagar i det land där säljaren är etablerad. Domstolarna i staden där säljaren är etablerad har icke-exklusiv jurisdiktion när det rör villkoren.

Som konsument drar du nytta av de obligatoriska bestämmelserna i lagen i det land där du är bosatt. Inget i villkoren påverkar dina konsumenträttigheter eller bestämmelser i lokala lagar.

Vi kommer att försöka lösa eventuella tvister med dig direkt. Om vi inte kan lösa en tvist med dig, med hjälp av vår interna process för klagomålshantering, kan du också använda plattformen för tvistlösning på nätet (ODR) för att lösa din tvist med oss. Mer information finns på webbplatsen i ”Your Europe”-portalen: https://webgate.ec.europa.eu/odr. 

You’re currently shopping in:
Flag Placeholder Sweden
Var först med att få veta om våra spännande nylanseringar, kollektioner i begränsad upplaga och regelbundet få grubblerier från Mumindalen.
icon_intime.svg
Fri frakt

till utlämningställe för köp över 800 kr

icon_intransit.svg
Gratis retur

14 dagars gratis returrätt

icon_intime.svg
Snabb leverans

Snabb leverans på 2-6 arbetsdagar