Moomin Arabia Family -Villkor

1. För att få bli medlem i Moomin Arabia Family behöver du vara en fysisk person och ha fyllt 18 år. Medlemskapet är gratis. Fiskars Finland Oy Ab (hädanefter kallat Fiskars) har rätt att neka din ansökan om medlemskap. Som medlem förbinder du dig att följa Moomin Arabias Användarvillkor.

2. För oss är det viktigt att du som medlem i Moomin Arabia Family får lika god, personlig och unik service på nätet som vi ger till besökarna i våra fysiska butiker. Men för att kunna ge dig så god och personlig service som möjligt, samtidigt som vi förbättrar och utvecklar vårt Moomin Arabia Family-program, kan vi komma att analysera data från din medlemsprofil (t.ex. uppgifter om dina köp och hur du har interagerat med vår webbplats och olika annonser). De här uppgifterna kan sedan kopplas till andra kunddata för att vi ska kunna leverera riktat innehåll. Det innebär att den kommunikation, men också de rekommendationer och annonser du kan komma att se grundas på dina intressen och preferenser. Medlemmar kan invända mot den här personaliseringen genom att kontakta vår kundtjänst eller agera enligt de andra alternativ som ges i vår integritetspolicy. För personalisering som grundas på användning av cookies behöver du godkänna cookies på din enhet (du kan läsa mer om detta i vårt Meddelande om cookies). Om all personalisering stängs av kommer de tjänster och förmåner som grundas på personalisering inte längre att vara tillgängliga.

3. Personuppgifter för medlemmar i Moomin Arabia Family kommer att hanteras i enlighet med Fiskars Groups integritetspolicy för konsumenter. 

4. Som medlem åtar du dig att skydda ditt användarnamn och lösenord. Du ansvarar för alla eventuella handlingar som utförs med hjälp av dessa.

5. Som medlem ska du informera Moomin Arabia Family om dina kontaktuppgifter på något sätt ändras, så att vi kan fortsätta erbjuda bästa möjliga service. Uppgifterna kan uppdateras genom att kontakta vår kundtjänst.

6. Medlemskapet i Moomin Arabia Family är personligt, precis som alla medlemsförmåner, och kan bara användas av medlemmen själv. Det är också bara medlemmen som kan genomföra köp kopplade till medlemskapet, om inte annat har kommunicerats separat. För att ett köp ska kunna läggas på den samlade totala köpesumman behöver medlemskapet ha godkänts då köpet genomförs. Om medlemskapet i Moomin Arabia Family inte har godkänts vid inköpstillfället kommer köpet inte att läggas till den samlade totala köpesumman retroaktivt. 

7. Du kan säga upp ditt medlemskap i Moomin Arabia Family genom att kontakta vår kundtjänst eller skicka ett brev till Fiskars Finland Oy Ab, Moomin Arabia Family, P.O. Box 91, FI-02151 Espoo, Finland. Uppsägningen träder i kraft en (1) månad efter det att vi har tagit emot ditt mejl eller brev om uppsägning.

8. Fiskars har rätt att avsluta medlemskapet om en medlem inte har använt sina medlemsförmåner på 36 månader, eller om medlemmen har brutit mot något i dessa Villkor.

9. Fiskars har rätt att avsluta Moomin Arabia Family samt göra ändringar i dessa Villkor utan att meddela varje medlem separat. Om dessa Villkor skulle ändras kommer uppdaterade Villkor att läggas upp på Moomin Arabias webbplatser en (1) månad innan ändringarna träder i kraft. Om du fortsätter ditt medlemskap efter det att ändringarna har trätt i kraft anses du ha godkänt de ändrade Villkoren.

10. Fiskars har som målsättning att den information som lämnas via tjänsten ska vara korrekt, tillförlitlig och uppdaterad. Tjänsten tillhandahålls dock i befintligt skick. Fiskars ska inte hållas ansvariga för all direkt eller indirekt skada, t.ex. försening, intäktsbortfall eller förlorad goodwill, nyttjanderätt eller information, eller för annan ekonomisk förlust som uppstår genom användning av tjänsten och den information den innehåller, eller genom att tjänsten upphör.

11. Om inte andra krav ställs i tillämplig lagstiftning ska dessa Villkor falla under finsk lag, med undantag för dess regler och principer om val av tillämplig lag. Om en tvist inte kan lösas genom förhandling ska Helsingfors tingsrätt utgöra första tvistlösningsinstans. En medlem kan också väcka talan i första instansens domstol i den domsaga som omfattar medlemmens bostadsort. Observera att du också kan använda plattformen för tvistlösning online (ODR) för att lösa din dispyt med oss. Mer information finns på webbplatsen i ”Your Europe”-portalen: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

12. Moomin Arabia Family ägs och kontrolleras av Fiskars Finland Oy Ab, Moomin Arabia Family, P.O. Box 91, FI-02151 Espoo, Finland. Programmet har inrättats i enlighet med och lyder under finsk lagstiftning.

 

You’re currently shopping in:
Flag Placeholder Sweden
Var först med att få veta om våra spännande nylanseringar, kollektioner i begränsad upplaga och regelbundet få grubblerier från Mumindalen.
icon_intime.svg
Fri frakt

till utlämningställe för köp över 800 kr

icon_intransit.svg
Gratis retur

14 dagars gratis returrätt

icon_intime.svg
Leverans

Leverans på 7-12 arbetsdagar